Termeni si Conditii RENT A CAR - RODNA TRANS

Art.1 Autoturismele se închirieaza numai persoanelor ce poseda permis de conducere national sau international valabil, cu o vechime de cel putin 3 ani si vârsta de peste 23 de ani, împliniti la data închirierii autoturismului.

Art.2 Actele necesare pentru închiriere sunt:
2.1 în original: permisul de conducere, pasaport, buletin sau carte de identitate;
2.2 dovada platii tarifului, eliberat de Rodna Trans.

Art. 3 Tarife si plata
Art. 3.1 Plata tarifului se va face în lei, la cursul stabilit si afisat de prestator (curs BNR + 2%).
Art. 3.2 Dovada platii tarifului se poate face doar pe baza facturii proforme emise de Rodna Trans.

Art. 4 Garantie
Art. 4.1 La închiriere, clientul trebuie sa depuna o garantie corespunzatoare clasei de masini închiriate, conform listei de tarife garantii/model ( click aici- pentru a vizualiza garantia autovehiculului pe care doriti sa il inchiriati) afisate pe site precum si costul închirierii propriu-zise.
Art. 4.2 Garantia serveste pentru acoperirea pagubelor produse autovehiculului din vina clientului.
Art. 4.3 Garantia va fi restituita integral în cazul în care autovehicolul închiriat este returnat la data si ora stabilita în contract, cu toate obiectele prevazute în inventar, fara deteriorari interioare sau exterioare si alte daune, ce nu fac obiectul asigurarii, survenite pe perioada contractuala.

Art. 5 Obligatiile clientului
Art. 5 Responsabilitatea clientului în cazul unui accident, a pierderii obiectelor de inventar sau deteriorarea bunurilor din interiorul masinii este în limita garantiei depuse la inchirierea autoturismului, numai daca daunele sunt produse in limitele asigurarii.

Art. 6 Taxe includse:
Art. 6.1: Limita de 350 km/zi, RCA, rovigneta, Casco;
Art. 6.2: Inlocuirea autoturismului defect, cu exceptia cazurilor de defectiune provocate din culpa clientului;
Art. 6.3: Revizii tehnice periodice la zi si întretinerea autoturismului;
Art. 6.4: Numar asistenta NON-STOP: +40 741 217 166.

Art. 7 Tariful de închiriere nu include:
Art. 7.1: combustibilul, taxele de trecere, garaj, transbordare pe timpul închirierii;
Art. 7.2: asigurarea pentru persoanele si bagajele aflate în autoturism.
Art. 7.3: amenzi datorate incalcarii legislatiei de catre client.
Art. 7.4: taxa de valoare adaugata TVA 20%.

Art. 8 Alte tarife practicate, în urmatoarele situatii:
Art. 8.1: solicitarea unui scaun de copil pe durata închirierii este taxata cu 3 EUR/ zi;
Art. 8.2: punerea la dispozitie a unui sofer pentru o perioada mai mica sau egala cu 8h/zi, este taxata cu 20 EUR/zi;
Art. 8.3: punerea la dispozitie a unui sofer pentru o perioada mai mare de 8h/zi este taxata cu 30 EUR/zi la care se adauga costurile cazarii si a servirii mesei;
Art. 8.4: predarea autoturismului într-o alta locatie decât cea de unde s-a închiriat este taxata cu 0.4 EUR/km la clasele: logan, fiesta, pola, fiesta, fusion, etc.; si 0.5 EUR/km pentru: microbuz, 4x4, SUV, limuzina (pasat, audi, mercedes, bmw. etc.)
Art. 8.5: diferenta de combustibil dintre cantitatea predata la închiriere si cea preluata la închiderea contractului de închiriere este taxata cu 2 EUR/litru + TVA de combustibil lipsa;
Art. 8.6: depasirea cu mai mult de doua ore a termenului de închiriere (data si ora) se taxeaza cu contravaloarea unei zile de închiriere, conform contractului;
Art. 8.7: pentru constatarea lipsei obiectelor de inventar mentionate în contract, firma îsi rezerva dreptul de a retine din valoarea garantiei depusa la închiriere;
Art. 8.8: pentru deplasarile în strainatate, tariful de închiriere se majoreaza cu 10 EUR/zi + TVA si sunt necesare minim 3 zile de închiriere.
Art. 8.9: stationarea mai mult de 1 ora in parcarea aeroportului fata de ora trecuta in contract, pentru restituirea masinii, va fi platita de client.
Art. 8.10: pentru inchirieri sub 3 zile nu se aplica reduceri de tarife (pentru inchiriere inafara granitelor).


Art. 9 Clientul are urmatoarele obligatii:
9.1: sa achite la încheierea contractului de închiriere a autoturismului contravaloarea perioadei de închiriere si a garantiei aferente;
9.2: sa mentina autoturismul într-o stare tehnica corespunzatoare cu cea pe care acesta o avea la data încheierii contractului de închiriere;
9.3: sa cunoasca si sa respecte legile de circulatie aplicabile;
9.4: sa foloseasca autoturismul închiriat numai pe drumurile publice;
9.5: sa asigure autoturismul închiriat în mod adecvat, împotriva furtului, vandalizarii sau a distrugerii;
9.6: sa nu transporte pasageri contra unor sume de bani sau alte recompense materiale;
9.7: sa nu foloseasca autoturismul închiriat în cadrul curselor automobilistice legale, ilegale sau antrenamente pentru acestea;
9.8: sa nu remorcheze alte vehicule;
9.9: sa nu avarieze partea inferioara a autoturismului închiriat prin actiune sau neglijenta;
9.10: sa solicite împuternicire scrisa pentru iesirea din tara cu autoturismul închiriat cu cel putin 48 de ore înainte de data programata pentru plecare;
9.11: sa nu paraseasca cu autoturismul închiriat teritoriul României fara împuternicire scria de la SC RODNA TRANS SRL; în cazul în care clientul va parasi teritoriul României, aceasta se va face ilegal, intreaga raspundere revinind clientului inclusiv pentru daunele produse prin accident, furt sau cheltuielile de returnare ale autoturismului;
9.12: Sa nu conduca autovehiculul inchiriat sub influenta alcoolului sau a unor produse ori substante stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare acestora; accidentele care au loc incalcand aceasta conditie, nefiind acoperite de CASCO, clientul va trebuii sa suporte in intregime contravaloarea pagubelor produse, tractarii si penalitati cauzate de imobilizarea autovehiculului.
9.13: sa respecte traseul declarat în asigurarea Carte Verde si în împuternicire;
9.14: sa nu încredinteze sau subînchirieze autoturismul tertelor persoane;
9.15: sa sisteze calatoria si sa anunte reprezentantii SC RODNA TRANS SRL, la numarul NON STOP +40741217166, în cazul în care constata aspecte sau semne de functionare defectuoasa a autoturismului si care pot periclita starea tehnica a autoturismului sau conditiile de securitate în circulatia rutiera;
9.16: sa nu angajeze reparatii sau alte lucrari la autoturismul închiriat fara aprobarea scrisa a reprezentantilor SC RODNA TRANS SRL; sumele platite de client pentru lucrari de întretinere sau revizii tehnice scadente pe parcurs ori pentru unele reparatii ce nu îi sunt imputabile, se compenseaza de catre SC RODNA TRANS SRL pe baza documentelor ce atesta efectuarea acestor lucrari: factura fiscala si chitanta cu datele firmei;
9.17: sa nu provoace pagube zonei exetrioare, interioare sau la roti, cu intentie sau din neglijenta, printr-o folosire necorespunzatoare a acestora;
9.18: sa restituie autoturismul închiriat la data, ora si locatia prevazuta în contract; prelungirea termenului de închiriere se poate face numai cu aprobarea scrisa a SC RODNA TRANS SRL; folosirea autoturismului peste termenul de închiriere, fara o aprobare prealabila scrisa în acest sens, constituie un act de însusire ilegala a bunului si se sanctioneaza conform legislatiei în vigoare.
9.19: sa restituie autoturismul intr-o stare de curatenie care sa permita inspectarea starii exterioare, in caz contrar angajatul firmei are dreptul sa refuze restituirea garantiei. Pana la curatarea masinii, acest fapt va fi consemnat in contract de inchiriere si dovedit cu fotografii. Garantia va fi returnata in contul sau persoanei desemnate de client.

Art.10 Nerespectarea obligatiilor mentionate mai sus duce la încetarea efectului asigurarilor iar raspunderea pentru daunele provocate revine în totalitate clientului, inclusiv venitul nerealizat pe perioada imobilizarii autoturismului inchiriat.

Art.11 În cazul unui accident, clientul este obligat:
11.1: sa ia toate masurile pentru limitarea pagubelor produse;
11.2: sa anunte cel mai apropiat organ de politie, de pe raza localitatii în care s-a produs accidentul, în vederea constatarii accidentului si întocmirii formelor legale, în maxim 48 de ore de la producerea evenimentului; sa anunte reprezentantii SC RODNA TRANS SRL, la numarul de asistenta NON STOP +40741217166, in maxim 2 ore de la producerea accidentului;
11.3: sa respecte regulile rutiere privind parasirea locului accidentului;
11.4: sa procure o copie dupa buletinul si permisul de conducere a persoanei implicate în eveniment precum si o declaratie scrisa a acesteia;
11.5: sa procure autorizatia de reparatie de la organele competente.

Art.12: Prezentul contract are valoare de titlu executoriu, clientul acceptând în mod expres si irevocabil predarea bunului catre companie fara somatie, notificare prealabila sau proces.

Art.13
Orice litigiu izvorat din acest contract sau în legatura cu acesta, inclusiv validitatea, interpretarea, executarea sau desfiintarea lui se va solutiona în prealabil pe cale amiabila iar, în caz contrar, de catre instantele judecatoresti de pe raza municipiului Cluj-Napoca.

Art.14 Litigiul în cauza va fi solutionat întotdeauna conform legii române.

Art.15 SC RODNA TRANS SRL îsi pastreaza dreptul de a recupera de la utilizator despaguburile ca urmare a încalcarii de catre client a obligatiilor prezentului contract, în conformitate cu legea.

Art.16 Prin semnarea prezentului contract, clientul recunoaste ca a citit, a inteles si se obliga sa respecte prezentele conditii de închiriere ca parte integranta a contractului de inchiriere.